45 θέσεις εργασίας στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. ΟΤΕΚ) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

45 θέσεις εργασίας στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. ΟΤΕΚ)


Για την κατανομή και πρόσληψη 45 ατόμων, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. ΟΤΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού (περιφερειακές μονάδες), εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013.

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση των τμημάτων Μετεκπαίδευσης σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/101/4636/3-12-2012 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ. Έγκριση πρόσληψης ενενήντα (90) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εκπαιδευτικό έτος 2012 -2013. για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (περιφερειακές μονάδες).

 Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά τμήμα Μετεκπαίδευσης είναι:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
I. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αθήνας (άτομα 18)

Μία
(1)
θέση
Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία
(1)
θέση
καθ Οροφοκομίας
Τρεις
(3)
θέσεις
Καθ Εστιατοριακής Τεχνικής
Δύο
(2)
θέσεις
Καθ Μαγειρικής Τέχνης
Μία
(1)
θέση
Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
Δύο
(2)
θέσεις
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Δύο
(2)
θέσεις
Καθ. Υγιεινής
Τρεις
(3)
θέσεις
Καθ Αγγλικών
Τρεις
(5)
θέσεις
Καθ. Γαλλικών
II. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (άτομα 9)
Μια
(ι)
θέση
Καθ Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία
(1)
θέση
Καθ Οροφοκομίας
ΜΙα
(1)
θέση
Καθ Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία
(1)
θέση
καθ Μαγειρικής Τέχνης
Μία
(1)
θέση
Καθ Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
θέση
Καθ Υγιεινής
Δύο
(2)
θέσεις
Καθ Αγγλικών
Μία
H)
θέση
Καθ. Γαλλικών
III. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου (άτομα 8)
Μία
(1)
θέση
Καθ Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία
(1)
θέση
Καθ. οροφοκομίας
Μία
(1)
θέση
Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία
  (1)
θέση
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
θέση
Καθ. Υγιεινής
Δυο
(2)
θέσης
καθ. Αγγλικών
Μια
(1)
θέση
καθ Γαλλικών
IV. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ρόδου (άτομα 4)
Μία
(1)
θέση
καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία
(1)
θέση
καθ. Επαγγελματικής Αγωγής
& Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
θέση
Καθ. Υγιεινής
Μια
(1)
θέση
Καθ Αγγλικών
V. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Κέρκυρας (άτομα 6)
Μία
(1)
θέση
Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μια
(1)
θέση
Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία
(1)
θέση
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
θέση
Καθ Υγιεινής
Μία
(1)
θέση
Καθ. Αγγλικών
Μία
(1)
θέση
Καθ ΓαλλικώνΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση προς ας αρμόδιες Επιτροπές όπως αναφέρονται κατωτέρω με όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της Προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες των Αθηνά» όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

-Επιτροπή Αθηνών. Υπουργείο Τουρισμού. Λεωφ. Αμαλίας 12. 10557, Αθήνα τηλ 210-3736391.
-Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης (ΕΠΑΣ Ηρακλείου), Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ». Κόκκινη Χάνι τηλ 2810-761363/332927.
-Επιτροπή Κέρκυρας (ΕΠΑΣ Κέρκυρας). Ξεν/χείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ». Γουβιά Κέρκυρας τηλ. 26610-91541.
-Επιτροπή Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΣ Μακεδονίας). Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», παραλία Περαίας τηλ 23920-23257/25551.
-Επιτροπή Ρόδου (ΕΠΑΣ Ρόδου), Ξεν/χείο «ΘΕΡΜΑΙ» Εθνάρχου Μακαρίου 1. τηλ 22410-74445/24353.
Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το Υπουργείο Τουρισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad