2 καθαριστές οκτάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

2 καθαριστές οκτάμηνης σύμβασης


Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ:

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης, Μεσσηνίας 26 και Δαμασκηνού, Τ.Κ. 163 42 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών υπόψιν Κα Ψυρροπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9922899 & 2109944001).


Αιτήσεις έως 28/2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0