9 Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής Δυτ. Τομ. Αθηνών) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

9 Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής Δυτ. Τομ. Αθηνών)

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού
Τομέα Αθηνών. Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντα φορεα:

-Περιφέρεια Αττικής(Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
-να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
-να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009)Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/01/2013-04/02/2013
Τηλέφωνο: 213 0251533


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad