80 Θέσεις εργασίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

80 Θέσεις εργασίας


Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντες φορείς:

-Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών)
-Δήμος Γλυφάδας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
-να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
-να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/01/2013-06/02/2013
Τηλέφωνο: 210 9657957

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad