39 θέσεις Κοινωφελούς Εποχικού Προσωπικού (ΠΕ Κέρκυρας) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

39 θέσεις Κοινωφελούς Εποχικού Προσωπικού (ΠΕ Κέρκυρας)


Η ΣΤΗΡΙΞΗ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 39 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στους παρακάτω συμπράττοντες φορεις:

-Η’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
-21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
• να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: ΝΕΑ: 31/01/2013-09/02/2013
Τηλέφωνο:  2613012630


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad