23 θέσεις εργασίας του συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού" - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

23 θέσεις εργασίας του συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού"


Ο Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κέρκυρας. Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντα φορέα:

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
-να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
-να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/01/2013-02/02/2013
Τηλέφωνο: 26613 62192

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad