21 Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

21 Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντα φορεα:

-Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
-να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
-να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/01/2013-04/02/2013
Τηλέφωνο: 213 0251533

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad