20 θέσεις Κοινωφ. Εποχ. Προσωπικού σε ένα Συμπ/ντα Φορεα του Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ Ν. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

20 θέσεις Κοινωφ. Εποχ. Προσωπικού σε ένα Συμπ/ντα Φορεα του Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ Ν. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»


Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Το εν λόγω άτομο θα απασχοληθεί στον παρακάτω συμπράττοντα φορέα:

-ΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
• να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ)


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2013-01/02/2013
Τηλέφωνο: 2613-616190


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad