1 ΠΕ Οικονομικού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

1 ΠΕ Οικονομικού


Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα του προγράμματος με τίτλο «Στήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης», ως εξής:

1 ΠΕ Οικονομικού
Καταληκτική ημερομηνία: 04/02/2013
Τηλέφωνο: 28310-77948, 2810-393166

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad