ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELEX & TETRA - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELEX & TETRAΚύριο αντικείμενο:
Ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με:
·         Επίβλεψη και βλαβοδιαχείριση του δικτύου TETRA
·         Προγραμματισμός τερματικών συσκευών TETRA
·         Επίβλεψη και βλαβοδιαχείριση του δικτύου TELEX
·         Συντήρηση και άρση βλαβών τερματικού εξοπλισμού TELEX πελατών ΟΤΕ
·         Επίβλεψη και βλαβοδιαχείριση του δικτύου ΣΑΤ-ΗΣΣ
·         Διαχείριση των βλαβών μέσω συστ. Network Trouble Ticketing, CRM.

Απαραίτητα προσόντα :
·         Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) σχετικού με τις Τηλεπικοινωνίες ή την Πληροφορική ή την Ηλεκτρονική.
·         Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών).
·         Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων (Windows) και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office).
·         Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.
·         Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα, προσανατολισμός στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα :
·         Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το αντικείμενο της θέσης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα συναφή αντικείμενα :
ü  Ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης και αντίστοιχα συστήματα
ü  Τεχνολογία TELEX ή TETRA
ü  Γνώση του λειτουργικού συστήματος UNIX
ü  Γνώση στη λειτουργία δικτύων υπολογιστών (LAN/WAN)
·         Επιπλέον σπουδές/μετεκπαιδεύσεις, σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.

Ειδικές απαιτήσεις θέσης :
·       Διαθεσιμότητα για εργασία σε βάρδιες (24ωρη κάλυψη, όλες τις ημέρες της εβδομάδας).
·         Διαθεσιμότητα για εργασία απλής ετοιμότητας (stand-by).

Τόπος απασχόλησης :  ATTIKH

Διευκρινίσεις :
·         Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.
·         Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των παραπάνω θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς επίδειξη κατά την προσέλευση σε συνέντευξη του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε να πατήσουν ΕΔΩ για την καταχώρηση στοιχείων του βιογραφικού τους έως και τη Δευτέρα 10/12/2012 ώρα 23:59.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad