Απασχόληση και κατάρτιση για τους νέους - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Απασχόληση και κατάρτιση για τους νέους


Τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ θα εξασφαλίσουν την προσφορά θέσεων εργασίας και την περαιτέρω επιμόρφωση ή κατάρτιση για τους νέους.
Γύρω στα 7,5 εκατομμύρια άτομα ηλικίας από 15 έως 24 ετών δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Η οικονομική κρίση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εύρεση εργασίας. Πάνω από ένας στους 5 νέους δεν εργάζεται. Στην Ελλάδα και την Ισπανία η αναλογία αυτή είναι μεγαλύτερη, καθώς 1 στους 2 νέους είναι άνεργος.
Για να βοηθήσει τους νέους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει μια δέσμη μέτρων , μεταξύ των οποίων σύσταση προς τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εγγύησης της απασχόλησης και της κατάρτισης για τα άτομα κάτω των 25 ετών.
Με τη βοήθεια τέτοιων προγραμμάτων, οι χώρες της ΕΕ θα διασφαλίσουν ότι θα προσφέρονται σε όλους τους νέους θέσεις εργασίας, συνεχής επιμόρφωση, θέσεις μαθητείας ή κατάρτισης εντός 4 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή την απώλεια της εργασίας τους.
Η Επιτροπή θα στηρίξει τα εθνικά προγράμματα χρηματοδοτώντας τα και δημιουργώντας δίκτυα ανταλλαγής ιδεών για τους καλύτερους τρόπους εξασφάλισης της απασχόλησης, της κατάρτισης ή της μαθητείας των νέων.
Η Φινλανδία και η Αυστρία εφαρμόζουν ήδη παρόμοια προγράμματα τα οποία κοστίζουν μεν χρήματα στους φορολογουμένους –περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ–, πολύ λιγότερα όμως από το κόστος των επιδομάτων που θα έπρεπε διαφορετικά να καταβάλλονται στους νέους.
Εκτός από τις σοβαρές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικογένειές τους, το κόστος της ανεργίας των νέων ισοδυναμεί περίπου με το 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ, ή με 150 δισ. ευρώ το έτος  (που αντιστοιχούν στις καταβαλλόμενες παροχές στις οποίες προστίθενται απωλεσθέντα έσοδα από αμοιβές και φόρους).
Απαιτείται βοήθεια τώρα
Είναι επίσης σημαντικό να προσφέρουμε βοήθεια τώρα παρά να περιμένουμε την ανάκαμψη της οικονομίας. Όσο πιο πολύ παραμένουν άνεργοι οι νέοι, χωρίς επαγγελματική πείρα, τόσο πιο πολύ κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της αγοράς εργασίας όταν αρχίσει να κινείται και πάλι η οικονομία.
Σε όλη την Ευρώπη, γύρω στο 30% των νέων έχουν παραμείνει άνεργοι για περισσότερους από 12 μήνες –1,6 εκατ. το 2011, σε σχέση με 900.000 το 2008.
Η δέσμη μέτρων ανταποκρίνεται σε αίτημα των Ευρωπαίων ηγετών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποτελεί συνέχεια των μέτρων που εφαρμόζονται ήδη για την ενθάρρυνση ατόμων να επιστρέψουν στις σπουδές τους, να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης ή να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad