Μια θέση εργασίας Υ.Ε. στη Φλώρινα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Μια θέση εργασίας Υ.Ε. στη Φλώρινα


Ανακοινώνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα Ν.Φλώρινας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, μεταφορά και φροντίδα αδέσποτων σκύλων στο χώρο που χρησιμοποιείται ως κυνοκομείο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

ΥΕ16 Εργατών Γενικών ΚαθηκόντωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 531 00- Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Καδρέφη Νικολάου & κας Ιωαννίδου Κασσιανής 
(τηλ. επικοινωνίας: 23853 51027).


 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0