ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ


Κύριο αντικείμενο:
·         Εκτέλεση τεχνικών εργασιών συντήρησης και συμβολή στην κατασκευή του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοσή του.
·         Εντοπισμός δυσλειτουργιών και βλαβών του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού και μέριμνα για την επίλυσή τους, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών.
·         Εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού, έτσι ώστε να τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.
·         Εκτέλεση δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων απόδοσης στον Η/Μ-Η/Π εξοπλισμό και σύνταξη αναφορών σχετικών με την απόδοση του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού και την ύπαρξη τυχόν ζητημάτων προς επίλυση, έτσι ώστε να επιδιορθώνονται το δυνατόν ταχύτερα και με το μικρότερο δυνατό κόστος και να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες.
·         Εκτέλεση εργασιών της ειδικότητάς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την επαγγελματική του άδεια, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
·         Σύνταξη αναφορών προόδου έργων στη Διοίκηση.

Απαραίτητα προσόντα :
·         Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος:
− Ηλεκτρολογίας ή
− Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας
ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
·         Άδεια άσκησης επαγγέλματος Β’ τάξης.
·        Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών).
·         Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων (Windows) και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office).
·         Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.
·         Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα, προσανατολισμός στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα :
·         Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.
·         Άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης.

Τόπος απασχόλησης :
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν. ΣΑΜΟΥ - Ν. ΙΚΑΡΙΑ
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν. ΧΙΟΥ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - Ν. ΠΑΡΟΣ
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ν. ΛΕΣΒΟΥ - Ν. ΛΗΜΝΟΣ
Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ν. ΣΑΜΟΥ - Ν. ΣΑΜΟΣ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Διευκρινίσεις :
·         Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.
·         Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των παραπάνω θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς επίδειξη κατά την προσέλευση σε συνέντευξη του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε να πατήσουν ΕΔΩ για την καταχώρηση στοιχείων του βιογραφικού τους έως και τη Δευτέρα 10/12/2012 ώρα 23:59.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0