Καθηγητές Φυσικής Αγωγής από τον Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής από τον Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού


Ο Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 17/12/2012 έως14/6/2013. Ειδικά τυπικά προσόντα: Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των εξής ειδικοτήτων: ένας (1) καθηγητής ενόργανης γυμναστικής, (1) καθηγητής ποδοσφαίρου, ένας (1) καθηγητής τένις, μία (1) καθηγήτρια ρυθμικής γυμναστικής ένας (1) καθηγητής παραδοσιακών χορών, ένας (1) καθηγητής ποδηλασίας, ένας (1) καθηγητής κλασσικού αθλητισμού, ένας (1) καθηγητής ΑΜΕΑ και δύο (2) καθηγητές οποιασδήποτε ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-45 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Νεολαίας Αθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου « Ο ΘΕΣΠΙΣ» (Πλατεία Μ. Ασίας 49, Κρυονέρι κα Αθηνά Αλεξοπούλου, τηλ.210-8161683), από όπου μπορούν να παραλάβουν την αίτηση.
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό Σημείωμα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα προγράμματα
3) Δήλωση Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή
4) Φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας επικυρωμένα
5) Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8) Λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά πομ αποδεικνύουν την προϋπηρεσία και όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας στον Ημερήσιο Τύπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0