Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων


Στο ΚΕΚ Θράκης «Αθηνά» πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (1-25 Εργαζόμενοι) αλλά και ανέργων.

Σχετικά με τα σεμινέρια των εργαζομένων:

Τα αντικείμενα κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθούν για το 2013 είναι :
Πληροφορική
Ξένες γλώσσες
Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων , επικοινωνίας και προώθηση προϊόντων
Marketing επιχειρήσεων
Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Οργάνωση –Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αφορά εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούνται από 1-25 άτομα.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης είναι (40) ώρες και η ωριαία αποζημίωση είναι 5,00€ (συνολικό ποσό πληρωμής 200,00€, εφόσον είναι παρόντες όλες τις ώρες)

Σχετικά με τα σεμινάρια ανέργων:

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων είναι στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με τίτλους «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» διάρκειας 100 ωρών για 20 ανέργους το καθένα.

Ωφελούμενοι :
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:
 να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 ή Πτυχιούχου ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 για κάθε έναν από αυτούς, να έχει γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση από τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.Υ.Α. Ατομικό Σχέδιο Δράσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επικυρωμένο Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ
Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Επικυρωμένο Αντίγραφο του τίτλου Σπουδών και φωτοαντίγραφο συμπληρωματικών τίτλων σπουδών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών)
Πιστοποιητικό υπαγωγής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (εφ’ όσον υπάρχει)
Συμπλήρωση και υπογραφή αίτησης – Υ.Δ. (δίνεται από το Κ.Ε.Κ)
Πρόσφατη φωτογραφία
Παραπεμπτικό ΟΑΕΔ
Α.Φ.Μ. και Α.μ. Ι.Κ.Α. και Α.Μ.Κ.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ» 1ο χλμ. Αγροτική Πάροδος Αλεξανδρούπολης – Παλαγίας, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 3/12/2012 έως 21/12/2012 & ώρα 09.00 – 20.00
τηλ. επικοινωνίας : 25510-88620

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0