ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Κύριο αντικείμενο:
·        Έλεγχος Συνδρομητικών γραμμών PSTN/ISDN καθώς και Ευρυζωνικών Υπηρεσιών πάνω από xDSL.
·        Εκτέλεση δοκιμών και διάγνωση αναγγελλόμενων βλαβών μέσω Πληροφοριακού Συστήματος.
·         Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος σε θέματα διαχείρισης βλαβών πελατών.
·        Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Συνδρομητικών Γραμμών μέσω της κατάλληλης εφαρμογής.
·        Απομακρυσμένη διαχείριση βλαβών μέσω των κατάλληλων εφαρμογών διαχείρισης.
·        Επικοινωνία με τους πελάτες για τους οποίους εκκρεμεί ανοιχτό δελτίο βλάβης PSTN/ISDN, xDSL με στόχο την απομακρυσμένη επίλυση του προβλήματος.

Απαραίτητα προσόντα :
·         Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI ή ΤΕΙ) με κατεύθυνση τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την πληροφορική ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
·         Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών).
·         Γνώση υπολογιστικών συστημάτων (Windows) και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (MS-Office).
·         Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.
·         Ικανότητα διαχείρισης έργων με σύνθετο αντικείμενο.
·         Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα, προσανατολισμός στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα :
·         Πιστοποίηση ECDL.
·         Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και αντικείμενο.
·         Γνώση τεχνολογιών Routing / Switching Δικτύων.
·         Γνώση τεχνολογιών VoIP.
·         Γνώση Υπηρεσιών INTERNET.
·         Πιστοποίηση CCNA.

Ειδικές απαιτήσεις θέσης :
·       Διαθεσιμότητα για εργασία σε βάρδιες (24ωρη κάλυψη, όλες τις ημέρες της εβδομάδας).
·        Διαθεσιμότητα για εργασία απλής ετοιμότητας (stand-by).

Τόπος απασχόλησης :  ATTIKH

Διευκρινίσεις :
·         Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.
·         Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των παραπάνω θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς επίδειξη κατά την προσέλευση σε συνέντευξη του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε να πατήσουν ΕΔΩ για την καταχώρηση στοιχείων του βιογραφικού τους έως και τη Δευτέρα 10/12/2012 ώρα 23:59.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad