7 θέσεις εργασίας οκτάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

7 θέσεις εργασίας οκτάμηνης σύμβασης


Ο Δήμος Καρύστου  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρύστου, που εδρεύει στην Κάρυστο, και συγκεκριμένα του εξής,
2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)
1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγό (8 μήνες)
2 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (8 μήνες)
1 ΥΕ Εργάτη ύδρευσης (8 μήνες)
1 ΥΕ Εργάτη αποχέτευσης (8 μήνες)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Καρύστου Τ.Κ. 34001 Κάρυστος, απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Κρίσιλια (τηλ. επικοινωνίας: 2224350015).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0