3 Θέσεις εργασίας στην 12η ΕΒΑ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

3 Θέσεις εργασίας στην 12η ΕΒΑ


Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης μεσύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών έκαστος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.


ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ή ελλείψει αυτών Δ Ε Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων ΤέχνηςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Κύπρου 14, 65110 Καβάλα, υπόψη κ. Απόστολου Αποστολακάκη (τηλ. επικοινωνίας:2510222246)Από 3.12.2012 έως 7.12.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0