80 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

80 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»


Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»  της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη «Κοιτίδες
Απασχόλησης»
1. Στόχος της Πράξης:
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80  ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών.
Οι άνεργοι θα υποστηριχθούν για να δημιουργήσουν 5 ατομικές και 10 κοινωνικές επιχειρήσεις στους τομείς:
1.  Αστικό Αγρόκτημα
2.  Αγορά προώθησης αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων και επαγγελμάτων (με παραδοσιακό τρόπο και μέσω
διαδικτύου)
3.  Υποστήριξη της τρίτης ηλικίας
4.  Εξωραϊσμό μνημείων ταφής
5.  Συλλογή και μεταφορά πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ και την ανακύκλωση συσκευασιών.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ,
εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αχαρνών
γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 Παλιννοστούντες
 Μετανάστες
 Πρόσφυγες


Πληροφορίες 2102406732

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0