60 Θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ" - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

60 Θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ"


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου» υλοποιεί την Πράξη
«Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Πίνδο»

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης
παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών
φορέων με στόχο την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Μέσω της προώθησης στην απασχόληση ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
άτομα με αναπηρία,
αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
αποφυλακισθέντες,
πρώην χρήστες ουσιών και
 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια,
οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι
ωφελούμενοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι θα μπορούν:
να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση ,
 να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης,  επιδότησης ή άλλο
αναπτυξιακό πρόγραμμα και
 να προσληφθούν από επιχειρήσειςΟι ενδιαφερόμενοι/  ες για πρόσθετη ενημέρωση και αναζήτηση των εντύπων των
αιτήσεων και των σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να
απευθυνθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης έως 31/12/2012, στο BIC
ΗΠΕΙΡΟΥ κα Κωνσταντίνα Οικονόμου ,  από Δευτέρα –  Παρασκευή,  Ώρες 09:00-
14:00, Διεύθυνση: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Πανεπιστημιούπολη
Ιωαννίνων), τηλ:26510-44447, φαξ: 26510-44457, email: bicepirus@ioa.forthnet.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad