Δικηγόροι και Σύμβουλοι Πωλήσεων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Δικηγόροι και Σύμβουλοι Πωλήσεων


Στην πρόσληψη νέων συνεργατών για τις ανάγκες δύο τμημάτων της προχωρεί n Νομική Βιβλιοθήκη. Ειδικότερα, για το Επιστημονικό τμήμα ζητούνται συνεργάτες-δικηγόροι, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τους επιμέρους κλάδους Δικαίου (Αστικό, Πολιτική Δικονομία, Εμπορικό, Ποινικό, Δημόσιο, Φορολογικό-Λογιστικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο) που έχουν δημιουργηθεί για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος.
Πιο αναλυτικά, οι κάτοχοι των θέσεων ασχολούνται με την έρευνα, συλλογή και κωδικοποίηση της τρέχουσας νομοθεσίας, ερευνούν από όλα τα νομικά περιοδικό, τις νομικές βάσεις  και από πρωτότυπες πηγές τη νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, υποστηρίζουν τις ομάδες εργασίας των συλλογικών έργων και συμμετέχουν ανάλογα με τις  δυνατότητές τους στη συγγραφή των εκδόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: lilak@nb.org.

Παράλληλα, η εταιρεία θα εντάξει στο δυναμικό της συμβούλους πωλήσεων και τηλεφωνήτριες.
Οι σύμβουλοι πωλήσεων είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και παρουσίαση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Προσόντα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στον ευρύτερο χώρο των πωλήσεων, γνώση Η/Υ (Windows, Office) και δίπλωμα δικύκλου. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, υψηλό επίπεδο συνεργασιών, μεγάλες προοπτικές ανέλιξης, μεταφορικό μέσο και κινητό. Οι τηλεφωνήτριες που εργάζονται στο τμήμα τηλεφωνικής ενημέρωσης πελατών είναι υπεύθυνες για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών. Οι κάτοχοι των θέσεων ενημερώνουν τηλεφωνικά τους πελάτες για όλα τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκδίδουν τα σχετικά παραστατικά από τον Η/Υ και εξυπηρετούν τις εισερχόμενες κλήσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προϋπηρεσία δύο ετών σε υπηρεσίες telemarketing, ή σχετική σης πωλήσεις από τηλεφώνου, ευχέρεια οργάνωσης και επικοινωνίας και γνώση Η/Υ (Windows, Office).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: vassilisr@nb.org.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad