Από σήμερα οι αιτήσεις για τα επιδόματα- Ποιοι και πόσα δικαιούνται - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Από σήμερα οι αιτήσεις για τα επιδόματα- Ποιοι και πόσα δικαιούνται


Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 1 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2012.

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης αλλά και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) , εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών.
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:
∙      εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών-ανυψωτικών -οδοποιητικών -γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.
∙      Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 10/9/2012, και κατά το έτος 2011 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2012, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ' όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και, η οποία για το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 €.
∙      Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/12 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Αναλυτικά το ύψος του βοηθήματος και οι προϋποθέσεις χορήγησής του ανά κατηγορία είναι οι εξής:

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ημερομίσθια
2011
ΠΟΣΟ
ΣΕ
ΕΥΡΩ
Α
1
Οικοδόμοι
95-210
678,06
Β
1
Σμυριδορύκτες Νάξου
50-240
916,30
Γ
1
Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες
50-210
641,41

2
Καπνεργάτες
50-210
-//-

3
Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ
50-210
-//-

4
Ναυπ/κή ζώνη
50-210
-//-
Δ
1
Μουσικοί-τραγουδιστές
50-210
458,15

2
Ηθοποιοί
50-210
-//-

3
Υποδηματεργάτες
50-210
-//-

4
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου
50-210
-//-

5
Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου
50-210
-//-

6
Ταμίες κιν/φου-θεάτρου
50-210
-//-

7
Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης
50-210
-//-

8
Ταξιθέτες θεάτρου - κιν/φου (άρθ. 22    Ν 2556/97
50-210
-//-

9
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων
70-210
-//-


10
Μισθωτοί τουρ/κού - επισ/κού κλάδου
75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12
-//-

http://www.fpress.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad