77 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γλυφάδας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

77 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γλυφάδας

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά Εβδομήντα επτά (77)  ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή ενότητα  Νοτίου Τομέα Αττικής και στο Δήμο Γλυφάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν άνεργοι με τις ακόλουθες ειδικότητες σε ενέργειες κοινωφελούς χαρακτήρα:


Ψυχολόγοι (ΠΕ ) 1
Οικονομολόγος- Λογιστής (ΠΕ ή ΤΕ) 1
Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ) 2
Γραμματέας (ΔΕ) 1
Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 2
Δασοπόνοι (TΕ)-Δασολόγοι (ΠΕ) 3
Φυσικοθεραπευτές TE 2
Εργάτες (ΥΕ) 45
Κοινωνικοί Φροντιστές (ΔΕ) 6
Καθαριστές- Οικιακοί βοηθοί (ΥΕ) 12
Οικονομολόγοι (ΠΕ ή ΤΕ) 1
Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις (ΠΕ ή ΤΕ) 1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 5-10-12 έως 15-10-12 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικαιούχου στη διεύθυνση:
α) 3ηΣεπτεμβρίου 69,  ΤΚ 10433 2ος
όροφος ,  Αθήνα, από Δευτ. έως Παρασκ. 09.00-14.00 είτε
β) Στο Δημαρχείο Γλυφάδας Άλσους 15 (ισόγειο) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-14.00 είτε
γ) Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντάς τη στην κ. Μαρία Χατζή για την Ηράκλεια Ενωση Αττικής Ταχ.  Θυρίδα    Τ.  Θ. 70063  ΓΛΥΦΑΔΑ 16601 (Για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών).  Τηλ. Επικοινωνίας  2109626605, 6909419032.   Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής,  το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του,  επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:  α) στα γραφεία του Δήμου Γλυφάδας, 4ος
όροφος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας glyfada.gr   β)στα γραφεία εξυπηρέτησης του δικαιούχου,  γ)  στην
ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.  herakleia-att.gr),  δ)  στην ιστοσελίδα του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr),  και ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων à Διαγωνισμοί Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad