37 θέσεις Εποχικού Προσωπικού σε Παιδικό σταθμό - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

37 θέσεις Εποχικού Προσωπικού σε Παιδικό σταθμό

Το Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας εως 31-8-2013, ως εξής:


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
13/10/2012-22/10/2012
Τηλέφωνο: 
31069565319 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
5 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων
9 ΥΕ Καθαρίστριες


Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας,«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» κτίριο «Παύλος Μελάς» Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη γωνία – Ωραιόκαστρο – Τ.Κ 57013, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας  Τριγκούδη Μαρίας και Βοσινάκη Βασιλικής ε Τηλ.2310695653  εντός  
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας ήτοι από 13/10/2012 έως και 22/10/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: 
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· 
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr καθώς και του Δήμου μας www. 
oraiokastro.gr4 ΠΕ Νηπιαγωγοί


Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας,«Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» κτίριο «Παύλος Μελάς» 
Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη γωνία – Ωραιόκαστρο  – Τ.Κ 57013, απευθύνοντάς την στο 
Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας  Τριγκούδη Μαρίας και Βοσινάκη Βασιλικής Τηλ .2310695653  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας ήτοι από 13/10/2012 έως και 22/10/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: 
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· 
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr καθώς και του Δήμου μας www. oraiokastro.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad