27 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

27 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού


Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που εδρεύει στους Αγίων Αναργύρους


(1) ΠΕ Ψυχολόγων
(1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
(1) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
(4) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
(8) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
(1) ΔΕ Μαγείρων
(4) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
(7) ΥΕ Προσωπικό ΚαθαριότηταςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ.
135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας
Χριστίνα Μωραϊτου Δικαίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023670).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad