24 Θέσεις εργασίας σε Παιδικούς Σταθμούς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

24 Θέσεις εργασίας σε Παιδικούς Σταθμούς


Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 ατόμων, ως εξής:

10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
7 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Συνοδοί Σχολικών Λεωφορείων
2 ΔΕ Μαγείρων
1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
1 ΔΕ Χειριστή Η/Υ
1 ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
1 ΥΕ Κλητήρων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής, Τρωάδος 3  Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την υπόψη κας Στεφοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6537526).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad