21 Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

21 Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής


Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την υλοποίηση τουευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής καιΕπαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα

  • T.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8
  • Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
  • Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη απόδημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6Ιωάννινα Τ.Κ.: 45221 3ος όροφος, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Γκουγιάννου Αθανάσιου


(τηλ. επικοινωνίας: 2651001037).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad