2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ


O Δήμος Τύρναβου ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο(2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Τύρναβο, 


  • ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός
κοινωνικής πολιτικής Δήμου Τυρνάβου, Στ,Καράσσου 1 Τυρναβος, υπ’ όψιν κυρίας Κοκότη
Θεολογίας (τηλ. επικοινωνίας: 24923 – 50157). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad