10 Θεσεις εργασιας για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

10 Θεσεις εργασιας για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς


Ο Δήμος Ωρωπού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  που εδρεύει στον Ωρωπό


(3) ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων
(6) 4Ε8 Βοηθών Βρεφοκόμων
(1) ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.4.4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑ4ΙΚFΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚFΝ ΣΤΑΘΜFΝ 4ΗΜΟΥ FΡFΠΟΥ, Αγ. Γεωργίου 29, Τ.Κ.19015 Ν.Παλάτια Ωρωπού, απευθύνοντάς την στον διοικητικό
Υπάλληλο κο Ζαρογκίκα Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2295032190)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad