10 ψηφιοποιητές Αρχειακού υλικού στην ΕΡΤ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

10 ψηφιοποιητές Αρχειακού υλικού στην ΕΡΤ


H ΕΡΤ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Ψηφιοποιητές Αρχειακού υλικού 10

Η διάρκεια σύμβασης ενός έτους μπορεί να ανανεώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004 ( άρθρο 9, παρ. 9α του ν. 3861/2010).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεσογείων 432, Τ.Κ. 15342, Αγία Παρασκευή – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αξιολόγησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Ταβουλάρη Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 210-6075681-82-57).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίας Παρασκευής στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


Κατάθεση αιτήσεων από 5 - 15 Οκτωβρίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0