20 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

20 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα


Ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 164/2012 απόφαση του
Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής
 


  • Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόνταΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου
Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60028) και αρμόδιος για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βασιλακάκου Π. Σταυρούλα κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου.

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad