Ιατρός Παθολόγο ή Καρδιολόγος ή Γενικής Ιατρικής (12 μήνες) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ιατρός Παθολόγο ή Καρδιολόγος ή Γενικής Ιατρικής (12 μήνες)


Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ « Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου»,που εδρεύει στον Δ ήμο Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προληπτικής Ιατρικής» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad