Σύνταξη Βιογραφικού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Σύνταξη Βιογραφικού

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί την αρχή για μια συνεργασία, μια νέα θέση εργασίας, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, η σύνταξη του βιογραφικού δεν πρέπει να γίνει πρόχειρα και τυχαία.

Το βιογραφικό είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας το οποίο μας επιτρέπει από τη μια να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και αποσκοπεί από την άλλη στο να μας βοηθήσει να επιλεγούμε-διακριθούμε δημιουργώντας μια θετική εικόνα για εμάς. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα.DO
- Το βιογραφικό πρέπει να είναι σύντομο έως 2 σελίδες, ευανάγνωστο και καθαρό.
- Το μέγεθος του χαρτιού πρέπει να είναι Α4, το χρώμα του λευκό ή κάποια πολύ απαλή απόχρωση και η ποιότητα του χαρτιού να είναι καλή.
- Το βιογραφικό πρέπει να είναι σοβαρό, με ομοιόμορφη εμφάνιση, χωρίς κουραστικά πλαίσια και περιττά διακοσμητικά στοιχεία.
- Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι τυπική και σοβαρή (όπως Arial ή Times New Roman), σε μαύρο ή σκούρο μπλε χρώμα.
- Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να παρουσιάζεται πάντα δακτυλογραφημένο και ποτέ χειρόγραφο.
- Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη γλώσσα, τη σύνταξη και τη δομή του βιογραφικού.
- Ο λόγος πρέπει να είναι μεστός και ταυτόχρονα περιεκτικός. Χρησιμοποιείστε λέξεις-κλειδιά.
- Προσαρμόστε, ανάλογα με το πού απευθύνεστε, το περιεχόμενο του βιογραφικού σας.
- Προτού στείλετε το βιογραφικό σας, αξιολογήστε το. Δώστε το στο φιλικό σας περιβάλλον και ζητήστε να σας πουν τη γνώμη τους.
- Να βελτιώνετε τον τύπο και την εμφάνιση του βιογραφικού σας.

DON’ T
- Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες ή αρχικά εφόσον αυτά δεν είναι καθιερωμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε άστοχες εκφράσεις (π.χ. στα καθήκοντά μου συμπεριλαμβανόταν τα εξής …), αποφύγετε τη χρήση προσωπικών αντωνυμιών (π.χ. εγώ σπούδασα ….), τα πολλά σημεία στίξης και τα άρθρα.
- Μην παραθέτετε ψευδή στοιχεία ούτε να παραποιήσετε την αλήθεια. Παρουσιάστε με ειλικρίνεια τον εαυτό σας.
- Μην αντιγράψετε απλά το βιογραφικό κάποιου άλλου. Ασχοληθείτε προσωπικά με το βιογραφικό σας και δώστε το καλύτερο στην προσπάθεια να παρουσιάσετε τον εαυτό σας.
- Μην υπογράφετε το βιογραφικό σας.
- Μην βάζετε προσωπική φωτογραφία εκτός και αν αυτό ζητείται από  την αγγελία.
Θεματικές Ενότητες
Παρακάτω παρουσιάζουμε τις θεματικές ενότητες ενός πρότυπου βιογραφικού σημειώματος. Οι θεματικές ενότητες που κρίνονται απαραίτητες σε ένα βιογραφικό είναι τα προσωπικά στοιχεία, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία. Οι υπόλοιπες ενότητες μπορούν να παραληφθούν εφόσον δεν έχουμε στοιχεία να παρουσιάσουμε σε αυτές.
Η διάρθρωση του βιογραφικού εξαρτάται από την εκάστοτε θέση που διεκδικούμε. Στην περίπτωση που αναφερόμαστε στον ακαδημαϊκό χώρο δίνουμε έμφαση στις σπουδές, την εκπαίδευση, τις δημοσιεύσεις, ενώ στην περίπτωση που απευθυνόμαστε στον επιχειρηματικό χώρο εστιάζουμε στην επαγγελματική εμπειρία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παραθέτουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, ολόκληρο το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail καθώς και την υπηκοότητα όταν απευθυνόμαστε στο εξωτερικό. Επιπλέον αναφέρουμε χρονολογία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον αυτές είναι εκπληρωμένες.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρουσιάζουμε τις σπουδές μας ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο ή πιο σημαντικό τίτλο σπουδών μας και καταλήγοντας στη λυκειακή μόρφωση. Αναφέρουμε για την κάθε περίπτωση χρονολογίες εισαγωγής-αποφοίτησης, ίδρυμα/φορέα εκπαίδευσης και, μόνο εφόσον αυτός είναι αξιόλογος, βαθμό πτυχίου/απολυτηρίου. Στην ενότητα αυτή αναφέρουμε συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών (Erasmus). Τέλος αναφέρουμε μαθήματα ή διπλωματικές εργασίες που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μας και σχετίζονται με τη θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Παρουσιάζουμε την επαγγελματική μας εμπειρία ξεκινώντας πάλι από την πιο πρόσφατη ή την πιο σημαντική θέση που κατείχαμε. Για την κάθε θέση αναφέρουμε το χρονικό διάστημα (η αναφορά γίνετε σε έτη όταν πρόκειται για μεγάλα χρονικά διαστήματα π.χ. 2000-2004, ή σε μήνες όταν πρόκειται για μικρά π.χ. 04/2006-10/2006), το φορέα/εταιρεία, το είδος της επιχείρησης, περιγραφή της εργασίας και των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων που κατείχαμε. Για την περιγραφή χρησιμοποιούμε ρήματα δράσης, δεν πλατειάζουμε και φροντίζουμε να τονίσουμε τις ικανότητες που διαθέτουμε. Όταν η εταιρεία στην οποία εργαστήκαμε είναι πιο σημαντική από τη θέση που κατείχαμε σε αυτήν, την αναφέρουμε πρώτη. Τέλος, στην ενότητα αυτή μπορούμε να αναφέρουμε πρακτική άσκηση, στρατιωτικά καθήκοντα και τυχόν εθελοντική εργασία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δίνουμε πληροφορίες για ερευνητικά προγράμματα στα οποία είχαμε κάποιας μορφής συμμετοχή. Αναφέρουμε το χρονικό διάστημα της έρευνας, τον πλήρη τίτλο της, το ίδρυμα/φορέα ο οποίος την διεξήγαγε και περιγράφουμε τη φύση της συμμετοχής που είχαμε.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αναφέρουμε τις ξένες γλώσσες τις οποίες γνωρίζουμε, το επίπεδο και το αντίστοιχο πτυχίο που διαθέτουμε. Ξεκινάμε από τη γλώσσα που γνωρίζουμε καλύτερα.

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Αναφέρουμε λοιπές γνώσεις, συνήθως γνώσεις Η/Υ. Μπορούμε να μετονομάσουμε αυτή την ενότητα σε “Γνώσεις Η/Υ”. Αναφέρουμε τα λειτουργικά συστήματα που γνωρίζουμε, τις γλώσσες προγραμματισμού, τα διάφορα προγράμματα, την ευχέρεια κίνησης στο διαδίκτυο κλπ.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Εδώ αναφέρουμε παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδριών αναγράφοντας αναλυτικά ημερομηνίες, τίτλους σεμιναρίων, φορέα υλοποίησης και τόπο διεξαγωγής. Αναφέρουμε επίσης προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολουθήσαμε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και μας οδήγησαν στην απόκτηση κάποιου διπλώματος.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Αναφέρουμε τις υποτροφίες και όποιες άλλες διακρίσεις μας απονεμήθηκαν, το χρονικό διάστημα που διήρκησε η υποτροφία, το φορέα και το λόγο /σκοπό της διάκρισης/υποτροφίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εδώ αναφερόμαστε σε δυο ξεχωριστές ενότητες τις οποίες συμπληρώνουμε εφόσον έχουμε δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ή άλλες εργασίες π.χ. κάποιο συνέδριο, σεμινάριο. Καταγράφουμε ονοματεπώνυμο συγγραφέα-έων, τίτλο εργασίας, τίτλο περιοδικού, τεύχος και αριθμό σελίδων, όταν αναφερόμαστε σε δημοσίευση και τίτλο εργασίας, ονοματεπώνυμο συγγραφέα-έων, συνέδριο, φορέα υλοποίησης, τόπο και ημερομηνίες διεξαγωγής, όταν πρόκειται για συνέδριο.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Εδώ αναφέρουμε ότι δεν μπορεί να αναφερθεί σε κάποια από τις παραπάνω ενότητες, όπως για παράδειγμα συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες/συλλόγους, επιμελητήρια, συνδικαλιστικές δραστηριότητες, την άδεια οδήγησης ΙΧ. Για όποιο από τα παραπάνω κριθεί απαραίτητο μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα θεματική ενότητα, ανάλογα με τον όγκο των όσων έχουμε να παρουσιάσουμε σε αυτήν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Πρόκειται για μια προαιρετική μεν αλλά σημαντική ενότητα. Εδώ παρουσιάζεται μια πιο σφαιρική εικόνα για εμάς και την προσωπικότητά μας, μέσα από τις διάφορες δραστηριότητές μας. Οι δραστηριότητες που παρουσιάζουμε πρέπει να είναι σχετικές με τον επαγγελματικό μας στόχο. Ακόμη αναφέρουμε προσωπικά ενδιαφέροντα που σκιαγραφούν την προσωπικότητά μας και γεμίζουνε τον ελεύθερο χρόνο μας, όπως αθλητισμός, μουσική, ζωγραφική, οικολογία κλπ. Σκόπιμο είναι να μην αναφερθούμε σε ότι σχετίζεται με θρησκευτικές ή πολιτικές ιδεολογίες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Αναγράφουμε “Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν” και τις προσκομίζουμε στην περίπτωση που μας ζητηθεί από τον εργοδότη.
Πρόκειται για πρωτότυπες και εχέμυθες επιστολές που συντάσσονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά μας προσόντα. Απευθύνονται προσωπικά στον υποψήφιο εργοδότη ή τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Πρότυπο Βιογραφικού (εδώ)

* Στην περίπτωση που είστε νέος απόφοιτος, ίσως νιώθετε ότι το βιογραφικό σας είναι κάπως φτωχό.  Αγαπήστε το βιογραφικό σας και μην το υποβαθμίζετε. Είναι ο εαυτός σας και οφείλετε να το υποστηρίζετε. Πάντα να αναλογίζεστε τη φάση στην οποία βρίσκεστε και το πώς θέλετε να εξελιχθείτε σε μερικά χρόνια.
Παρουσιάστε έξυπνα τα λιγοστά στοιχεία που διαθέτετε:
- Εφόσον δεν διαθέτετε σημαντική επαγγελματική εμπειρία, δώστε έμφαση στην ενότητα “Εκπαίδευση”. Μπορείτε σ’ αυτή την περίπτωση να αναφέρετε σημαντικές μελέτες που κάνατε στο πλαίσιο των σπουδών σας, σε αντικείμενο συναφές με τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.
- Αναφερθείτε σε τυχόν θέσεις εργασίας στις οποίες έχετε απασχοληθεί (ακόμα και περιστασιακά) και μη τις παραλείψετε επειδή τις θεωρείτε «ασήμαντες». Από αυτές θα έχετε πιθανώς αναπτύξει κάποιες δεξιότητες, που μπορείτε να μεταφέρετε και να αξιοποιήσετε στον καινούριο εργοδότη. Μόνο το γεγονός ότι έχετε εργασθεί στο παρελθόν είναι κάτι που εκτιμάται στον χώρο της αγοράς εργασίας, ακόμα και αν η εργασία δεν έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών.
- Αναφερθείτε τέλος στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Αποτυπώνουν την ποιότητά και την εσωτερικότητά σας, στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κύρια κριτήρια για την επιλογή σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad