Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Παιδίατροι στο Δήμο Χίου

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018


ΤΟ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. για την ιατρική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Χίο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική Φροντίδα βρεφών και νηπίων» Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η αμοιβή των παιδιάτρων για το διάστημα αυτό ορίζεται σε 8.000 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ).

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μιχάλων 7, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόψιν κ. Δέσποινας Μαμούνα (τηλ. επικοινωνίας: 2271021057 Εσωτ:1). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου(chioscity.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


πηγή: e-dimosio.gr
Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου