Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Λήγουν τα ΕΣΠΑ για τουρισμό & μικρομεσαίους

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Τα δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ λήγουν την ερχόμενη εβδομάδα και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να σπεύσουν για την υποβολή των προτάσεών τους στις δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη είναι η δράση με την επωνυμία «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι τις 6 Ιουνίου. Το εύρος των επιδοτήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν όσοι ενταχθούν κυμαίνεται από τις 6.000 έως τις 60.000 ευρώ.
Η δεύτερη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» χρηματοδοτεί εταιρείες από οκτώ κλάδους της οικονομίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν ενισχύσεις από 6.000 έως 80.000 ευρώ και μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 9 Ιουνίου.
Και στις δύο δράσεις οι επιδοτήσεις προσαυξάνονται κατά 10% αν οι επενδυτές προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Τουρισμός

Η βιομηχανία τροφίμων και η εφοδιαστική αλυσίδα είναι από τα βασικά αντικείμενα που ενισχύονται
Η βιομηχανία τροφίμων και η εφοδιαστική αλυσίδα είναι από τα βασικά αντικείμενα που ενισχύονται
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το τουριστικό πρόγραμμα (προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ), ευκαιρίες χρηματοδότησης έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 131 δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου προκειμένου να ανανεώσουν τις υποδομές και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες τους.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι οι υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων, επιβατηγών αυτοκινήτων και αμαξών με ζώα, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών με θαλαμηγούς, σκάφη εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, πλωτά ταξί, ενοικίαση σκαφών, καταλύματα όλων των μορφών, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξεναγοί, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και καταδύσεων αλλά και υπηρεσίες μίνι γηπέδων, καλαθοσφαίρισης, κολυμβητηρίου. Επίσης επιδοτούνται ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών κ.λπ.
Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Για την ακρίβεια:
? Υφιστάμενες επιχειρήσεις και που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
? Νέες επιχειρήσεις και που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Οι ενισχύσεις που μπορούν να διεκδικήσουν κυμαίνονται από τις 15.000 έως τις 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Αρα το εύρος των χρηματικών ποσών που θα λάβουν στο χέρι οι δικαιούχοι είναι από 6.000 έως 75.000 ευρώ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:
? Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, Μηχανήματα - Εξοπλισμό
? Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
? Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
? Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
? Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδήλατα κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες
? Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων
? Δαπάνες προβολής - προώθησης
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν τη δράση είναι:
? Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζόμενους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
? Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται κατά μέσο όρο τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζόμενοι που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
? Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Μικρομεσαίοι
Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύεων www.ependyseis.gr/mis. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
Πληροφορίες
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουρίας 8:30 έως 19:00 Τηλεφωνική ενημέρωση στο 8011136300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση. Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, email: infoepan@mou.gr
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στα 110 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την ενίσχυση μικρών εταιρειών
Η νέα καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 9η Ιουνίου, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 110 εκατ. ευρώ. Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Αυτοί είναι οι εξής:
? Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
? Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
? Υλικά / Κατασκευές
? Εφοδιαστική Αλυσίδα
? Ενέργεια
? Περιβάλλον
? Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
? Υγεία
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
2. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Οσοι πάρουν το πράσινο φως μπορούν να επιδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Με πιο απλά λόγια, οι δικαιούχοι σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενίσχυση από 6.000 έως 80.000 ευρώ και αν προσλάβουν και εργαζόμενους τότε τα ποσά αυτά ανεβαίνουν στο εύρος των 7.500 με 100.000 ευρώ.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
? Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός
? Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
? Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
? Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
? Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
? Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE)
? Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
? Να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε Κώδικα Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν από την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξαρχής από τη δράση.

? Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.
? Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ)]
? Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.
? Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
? Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει τη χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο εις βάρος του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης. Επομένως, αφενός η χορηγούσα αρχή κάθε φορά που πρόκειται να χορηγήσει νέα ενίσχυση σε μια επιχείρηση πρέπει να ελέγχει εάν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση προηγουμένης ενίσχυσης, αφετέρου η αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης.

ethnos.gr
Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου