Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Ξεκίνησε το ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 17 Μαΐου για να διεκδικήσουν επιδοτήσεις από 6.000 έως 60.000 ευρώ


Ανοικτά είναι δύο δημοφιλή προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ.
Η πρώτη είναι η δράση με την επωνυμία «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι τις 17 Μαΐου. Το εύρος των επιδοτήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν όσοι ενταχθούν κυμαίνεται από τις 6.000 έως τις 60.000 ευρώ.
Η δεύτερη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» χρηματοδοτεί εταιρείες από οκτώ κλάδους της οικονομίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν ενισχύσεις από 6.000 έως 80.000 ευρώ και μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 20 Μαΐου.
Και στις δύο δράσεις οι επιδοτήσεις προσαυξάνονται κατά 10% αν οι επενδυτές προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το τουριστικό πρόγραμμα, ευκαιρίες χρηματοδότησης έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 131 δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου προκειμένου να ανανεώσουν τις υποδομές και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες τους.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι οι υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων, επιβατηγών αυτοκινήτων και αμαξών με ζώα, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών με θαλαμηγούς, σκάφη εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, πλωτά ταξί, ενοικίαση σκαφών, καταλύματα όλων των μορφών, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξεναγοί, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και καταδύσεων αλλά και υπηρεσιών μίνι γηπέδων, καλαθοσφαίρισης, κολυμβητηρίου. Επίσης επιδοτούνται ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών κλπ.
Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» απευθύνεται και σε εταιρείες που σχετίζονται με τη Βιομηχανία Τροφίμων, την Αγροδιατροφή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» απευθύνεται και σε εταιρείες που σχετίζονται με τη Βιομηχανία Τροφίμων, την Αγροδιατροφή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Για την ακρίβεια:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
• Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Οι ενισχύσεις που μπορούν να διεκδικήσουν κυμαίνονται από τις 15.000 έως τις 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Αρα το εύρος των χρηματικών ποσών που θα λάβουν στο χέρι οι δικαιούχοι είναι από 6.000 έως 75.000 ευρώ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός.
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος.
• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
• Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
• Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων.
• Δαπάνες προβολής - προώθησης.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου του 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν τη δράση είναι:
• Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζόμενους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
• Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται κατά μέσο όρο τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζόμενους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Η υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
Πού θα απευθυνθώ
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, με ωράριο λειτουργίας 08.30 έως 19.00. Τηλεφωνική ενημέρωση στο 8011136300 από σταθερό τηλέφωνο με αστικήχρέωση. Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, email: infoepan@mou.gr
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 131 τομείς του τουριστικού κλάδου
Οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, προβολή και προώθηση κ.ά.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πρόγραμμα ενισχύσεων από ΕΕ για 8 στρατηγικούς τομείς
Στις 20 Μαΐου λήγει ο κύκλος υποβολής προτάσεων για κοινοτικές ενισχύσεις από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 78 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται από τις 7 Απριλίου. Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Αυτοί είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
2. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Οσοι πάρουν το «πράσινο» φως μπορούν να επιδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Με πιο απλά λόγια οι δικαιούχοι σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενίσχυση από 6.000 έως 80.000 ευρώ και αν προσλάβουν και εργαζόμενους τότε τα ποσά αυτά ανεβαίνουν στο εύρος των 7.500 με 100.000 ευρώ.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός.
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος.
• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου του 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
ethnos.gr/
Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου